Cegły kolorowe

Cegła kolorowa

Czerwona (kl. 15 MPa)