Rockfos

Materiał Rockfos® jest produkowany w procesie dekarbonizacji (wypalania w wysokiej temperaturze) naturalnej skały węglanowo-krzemionkowej (opoki). Rockfos® jest materiałem wysoce reaktywnym wobec fosforu, ponieważ zawiera znaczne ilości pierwiastków, takich jak: wapń, krzem, glin i żelazo.

Materiał ten ma granulację 2-5 mm i posiada porowatość na poziomie ponad 50%. Odczyn materiału Rockfos® jest zasadowy: jego pH wynosi 11-12. Powyższe właściwości sprawiają, że może on być stosowany jako materiał absorbcyjny do usuwania fosforu z wód i ścieków.

My photo

Materiał ten może być wykorzystany do budowy P-filtrów stosowanych do usuwania fosforu i zanieczyszczeń bakteriologicznych ze ścieków bytowych i przemysłowych.

Proces usuwania fosforu w P-filtrach wypełnionych materiałem Rockfos® przebiega w środowisku zasadowym, w którym jest on kumulowany na drodze sorpcji chemicznej i tworzy fosforany wapnia.

Materiał Rockfos®:

zapewnia eliminację fosforu do poziomu takiego, jaki jest wymagany w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do jezior i ich dopływów,
w zależności od ilości dopływających ścieków P-filtr powinien być wymieniany przynajmniej raz na dwa lata,
po zużyciu i wykonaniu odpowiednich badań może być stosowany jako nawóz na glebach zakwaszonych i ubogich w wapń i fosfor,
jest wykorzystywany do budowy P-filtrów na bazie odrębnych projektów, dostosowanych do potrzeb inwestora.

Firma Ceramika KUFEL jest jedynym producentem materiału Rockfos® w Polsce.

Skład mineralny materiału Rockfos®

CaO43,336%
SiO236,047%
Al2O35,932%
Na2O2,856%
Fe1,340%
TiO20,960%
MgO 0,938%
S0,654%
K2O0,489%
P0,480%
Cl 0,237%
MnO 0,117%